Civilinė, prievolių, sutarčių; komercinė (verslo) teisė (sandorių, sutarčių ir kitų teisinių dokumentų parengimas, peržiūra, pakeitimas, nutraukimas).

Įmonių teisė (įmonių veiklos teisinis auditas, įmonių veiklos teisinių dokumentų (įsakymų, pareiginių nuostatų, instrukcijų ir pan.) parengimas, įmonių pirkimas-pardavimas, nuoma, įmonių steigimas, reorganizavimas, atskyrimas, pertvarkymas, likvidavimas, taip pat įmonių bankroto teisiniai santykiai).

Intelektinės nuosavybės apsauga (autorių teisių apsauga; pramoninės nuosavybės teisės objektų, konfidencialios informacijos apsauga; taip pat prekės ženklų registravimas ir apsauga).

Darbo teisė (darbuotojo arba darbdavio interesų atstovavimas, darbuotojų teisių apsauga).

Šeimos teisė (vedybų sutarčių parengimas, taip pat ištuokos dokumentų rengimas bei atstovavimas šeimos teisiniuose santykiuose, paveldėjimo teisiniai santykiai).

Europos Sąjungos teisė (fizinių ir juridinių asmenų pažeistų teisių ir teisėtų interesų, kuriuos jiems suteikia Europos Sąjungos teisė, gynimas laisvo prekių, paslaugų, asmenų judėjimo srityse).

Konkurencijos teisė (vertinimas, ar vykdomi (planuojami vykdyti) veiksmai suderinami su Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos konkurencijos teisės normomis; draudžiami susitarimai, piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, nesąžininga konkurencija, koncentracija).

Sporto veiklos teisė (sporto klubų steigimas; žaidėjų kontraktų parengimas ir teisinis vertinimas; žaidėjų ar sporto klubų pažeistų interesų ikiteisminis ir teisminis gynimas; sportinės veiklos vertinimas Europos Sąjungos teisės reikalavimų atžvilgiu).

Migracijos teisė (dokumentų, reikalingų vizai ar leidimui nuolatos ar laikinai gyventi ne ES piliečiams, rengimas, atstovavimas valstybinės valdžios institucijose).

Konsultavimas (civilinės, prievolių, sutarčių, komercinės (verslo), investicijų, viešųjų pirkimų, darbo, šeimos teisės ir kitose kontoros veiklos srityse).

Atstovavimas (atstovavimas ikisutartiniuose santykiuose, derybose, sutaikinimas, ieškinių, atsiliepimų į ieškinius, skundų parengimas; pretenzijos dėl įsipareigojimų vykdymo; atstovavimas valstybinės valdžios ir/ar vietos savivaldos institucijose, Lietuvos Respublikos teismuose, Europos Žmogaus Teisių Teisme, Europos Sąjungos Teisingumo Teisme).